Ứng dụng đèn Led trong ngư nghiệp

Trong khuôn khổ đề tài ứng dụng công nghệ đặt hàng “Nghiên cứu ứng dụng đèn LED cho nghề lưới vây kết hợp ánh sáng khai thác thủy sản xa bờ” được thực hiện với sự phối hợp giữa “4 nhà” (Quản lý, Khoa học, Doanh nghiệp và Ngư dân), Viện Hải dương học phối hợp Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ cùng Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông vừa tổ chức hội thảo “Ứng dụng đèn LED trong khai thác thủy sản”.
Tiến sĩ Hà Quý Quỳnh, Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ-Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, toàn quốc có 108.704 tàu khai thác thủy sản, trong đó có 22,5% số tàu sử dụng ánh sáng kết hợp đánh bắt thủy sản, bao gồm các nghề lưới vây, lưới mành, câu mực, câu cá ngừ đại dương, pha xúc và chụp. Ánh sáng là nhân tố quan trọng nhằm làm tăng hiệu quả kinh tế của các nghề khai thác thủy sản nói trên.

Kết quả nghiên cứu ứng dụng hệ thống đèn LED trên tàu lưới vây (sử dụng đèn LED chuyên dụng do Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cung cấp), khi được sử dụng để đánh bắt thử nghiệm ở ngư trường thuộc vùng biển Trường Sa cho thấy: Đèn LED có khả năng thu hút cá tương đương đèn Metal Halide (đèn siêu) mà ngư dân đang sử dụng. Sản lượng và năng suất đánh bắt tương đồng nhau, so với tàu đối chứng sản lượng cao hơn 0,1 – 0,9 tấn/mẻ/chuyến, năng suất cao hơn 0,4 tấn/mẻ/chuyến. Trong khi đó, sử dụng đèn LED tiết kiệm được 33,7% lượng nhiên liệu so với đèn Metal Halide.

Tại hội thảo, các báo cáo tham luận đã trình bày về thực trạng sử dụng ánh sáng tập trung cá trong khai thác thủy sản ở Việt Nam; kết quả ứng dụng hệ thống đèn LED trên tàu lưới vây kết hợp ánh sáng ở vùng biển xa bờ; công nghệ sản xuất và tiềm năng thị trường đèn LED trong các nghề khai thác thủy sản ở Việt Nam…

Các đại biểu cũng đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong ứng dụng công nghệ đèn LED và kế hoạch nhân rộng mô hình này trong khai thác thủy sản. Ý kiến của nhiều ngư dân cho rằng, sử dụng đèn LED tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình khai thác thủy sản, nâng cao hiệu quả chuyến đi biển. Tuy vậy, chi phí đầu tư ban đầu để thay thế đèn truyền thống cao, nên các nhà quản lý cần có chính sách khuyến khích ngư dân ứng dụng loại đèn này.